מדיניות פרטיות

מי אנחנו

חדשות קריפטו ישראל הינו אתר המעניק סיקור של חדשות בלוקצ'יין והקריפטו העולמי במטרה לעזור לקהל הרחב להבין ולהשתמש בהצלחה בטכנולוגיות אלה כעת ובעתיד

כתב ויתור

התכנים המופיעים באתר אינם מהווים ייעוץ השקעות

.אתר "חדשות קריפטו ישראל" אינה מקבלת כל אחריות לטעויות באתר זה (כולל מחדלים או חומר לא מדויק)
"חדשות קריפטו ישראל" אינה מקבלת אחריות כלשהי על הפסדי מסחר או השקעה הקשורים למבקרים בה ,
.גם אם הם נובעים מטעויות

איזה מידע אישי נאסף

במקרה רגיל "חדשות קריפטו ישראל" ("האתר) אינו אוסף מידע מזהה אישי. עם זאת, ישנם מקרים בהם "חדשות קריפטו ישראל" עשויים להזדקק לכתובת דוא"ל של מבקר על מנת לבצע שירות (למשל עלון, הגשת סיפור, טופס יצירת קשר וכו'). במקרים כאלה כתובת דוא"ל תתבקש במפורש ותודע למבקר. לאחר שנאסף משתמשים בדוא"ל אלה למטרה הבלעדית של הפונקציה המיועדת על ידי המבקר. הם לא יועברו לצד שלישי כלשהו

איסוף ושימוש במידע שאינו אישי

.אנו עשויים להשתמש ב"עוגיות "באתר או בקשר לאתר שלנו כדי לשמור על מידע אודותיך
קובץ "קוקיז" הוא מסמך טקסט קטן מאוד, שלעתים קרובות כולל מזהה ייחודי אנונימי.
.אנו משתמשים בעוגיות "הפעלה" והן בעוגיות "קבועות"
.עוגיה קבועה נשארת בכונן הקשיח לאחר סגירת הדפדפן
.הדפדפן שלך עשוי להשתמש בקובצי "קוקיז" קבועים בביקורים הבאים באתר
.ניתן להסיר קבצי "קוקיז" קבועים על ידי ביצוע ההוראות של דפדפן האינטרנט שלך
.קובץ "קוקיז" של הפעלה הוא זמני ונעלם לאחר סגירת הדפדפן
כשאתה מבקר באתר שלנו, המחשב שלנו עשוי לבקש מהמחשב שלך רשות להשתמש בשימוש בהפעלה או בעוגיה קבועה. לאחר מכן האתר שלנו ישלח קובץ "קוקיז" לדפדפן שלך אם העדפות הדפדפן שלך מאפשרות זאת
אך (כדי להגן על פרטיותך) הדפדפן שלך מתיר לאתר שלנו רק לגשת לעוגיות שכבר שלח לך ולא לעוגיות שנשלחו אליך מאתרים אחרים
ניתן להתאים דפדפני אינטרנט רבים כדי ליידע אותך כאשר קובץ "קוקיז" נשלח אליך ולספק לך את האפשרות לסרב לעוגיה זו. עם זאת, סירוב לקובץ "קוקיז" עשוי במקרים מסוימים למנוע ממך להשתמש, או להשפיע לרעה על התצוגה או הפונקציה של האתר שלנו או באזורים או בתכונות מסוימות באתר שלנו

השרתים שלנו אוספים אוטומטית נתונים על כתובת פרוטוקול האינטרנט שלך בעת ביקורך אצלנו. כאשר אתה מבקש דפים. מהאתר שלנו, השרתים שלנו עשויים לרשום את כתובת ה- "איי פי" שלך ולפעמים את שם הדומיין שלך
השרת שלנו עשוי גם להקליט את הדף המפנה שקשר אותך אלינו (למשל, אתר אחר או מנוע חיפוש); הדפים שאתה מבקר באתר שלנו; האתר שאתה מבקר אחרי אתר זה; מידע אחר אודות סוג דפדפן האינטרנט, המחשב, הפלטפורמה, התוכנה הקשורה וההגדרות בהן אתה משתמש; כל מונחי חיפוש שהזנת באתר זה או באתר הפניות; ופעילות שימוש אחרת באינטרנט ונתונים שנרשמו על ידי שרתי האינטרנט שלנו
.ניתן להשתמש בכתובת ה- "איי פי" שלך גם למטרות מתון, על מנת להגביל את יצירת חשבונות מרובים ומניעת דואר זבל

קישורים לאתרים אחרים

האתר עשוי להכיל קישורים והפניות לאתרים אחרים. אנו רשאים, מעת לעת, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, להוסיף או להסיר קישורים לאתרים אחרים. קישורים אלה ניתנים לנוחיותך, והגישה לאתרים כאלה היא על אחריותך בלבד
איננו בודקים, מאשרים, עוקבים אחר, מאשרים, מתחייבים או מייצגים כל קשר ביחס לאתרים מסוג זה. בשום מקרה לא נהיה אחראים למידע הכלול באתרים כאלה, לשיטות העבודה שלהם או לשימוש שלך או חוסר יכולת להשתמש באתרים כאלה. אתה פוטר אותנו במפורש מכל אחריות הנובעת משימושך באתר צד ג 'כלשהו

הגבלת אחריות

חדשות קריפטו ישראל עושה מאמצים כדי להבטיח שהמידע הזמין באתר יהיה מדויק בכל עת. עם זאת, איננו יכולים להבטיח כי מידע כזה יהיה ללא תקלות ואיננו יכולים להיות אחראים לשירותים המוצעים על ידינו כסוכנים לצדדים שלישיים או לכל היבט ביחסים בינך לבין אותו צד שלישי. חדשות קריפטו ישראל אינה מתחייבת לכל שגיאה ומחדל ושומרת לעצמה את הזכות לשנות מידע, מפרטים ותיאורים של כל שירות המופיע ברשימה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומובן כי האתר והשירות ניתנים על בסיס "כפי שהוא" ו"על כל התקלות ", וללא אחריות או תנאי מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע

חדשות קריפטו ישראל אף לא מצהירה לגבי התאמתו למטרה מסוימת של מוצר או שירות כלשהו המוזכרים באתר. חדשות קריפטו ישראל אינה מתחייבת שהשירות יענה על ציפיותיך, או שהנתונים והתכנים המתקבלים דרך האתר וכל שירות יהיו מדויקים, אמינים או עדכניים, או שהשירות יהיה זמין על בסיס ללא הפרעה, מאובטח או נטול שגיאות. אמנם אנו נשתדל לתקן שגיאות והשמטות במהירות האפשרית לאחר קבלת ההודעה עליהן, אך אתה מאשר ומסכים כי השימוש בשירות הוא על פי שיקול דעתך בלבד ועל אחריותך הבלעדית

הפרות

אנא דווח על כל הפרה של תנאי הסכם זה באמצעות טופס צור קשר

שינויים בשירות ובהסכם זה

חדשות קריפטו ישראל שומרת לעצמה את הזכות בכל עת ומעת לעת לשנות או להפסיק, באופן זמני או לצמיתות, את השירות (או כל חלק ממנו) עם או בלי הודעה אליך. אתה מסכים כי חדשות קריפטו ישראל לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל שינוי, השעיה או הפסקת השירות. בנוסף, חדשות קריפטו ישראל רשאית לשנות את תנאי הסכם זה בכל עת. אם אנו כן מבצעים שינויים בתנאי הסכם זה, נפרסם את הגרסה המתוקנת של הסכם זה באתר. אנו ממליצים לך לבקר לעתים קרובות באתר שלנו כדי לקבוע אם שינויים כלשהם בהסכם זה יושמו. כדי לקבוע אם נעשו שינויים כלשהם, המשך השימוש שלך בשירות לאחר כל שינוי כזה מהווה הסכמה שלך לתנאים החדשים של הסכם זה. אם אינך מסכים לאף אחד מהתנאים. הללו, אל תשתמש בשירות או אל תיכנס אליו (או תמשיך לגשת אליו)

תנאים כללים

הסכם זה, יחד עם מדיניות הפרטיות וכל הודעה משפטית אחרת שפורסמו על ידי חדשות קריפטו ישראל באתר יהוו את כל ההסכם בינך לבין חדשות קריפטו ישראל הנוגע לשימוש באתר ובשירות. אם הוראה כלשהי בהסכם זה תיחשב כפסולה על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת, אין תוקף של הוראה כאמור להשפיע על תקפותן של יתר ההוראות בהסכם זה, שיישארו במלואן ותוקפן. שום ויתור על תקופה כלשהי בהסכם זה לא ייחשב כוויתור נוסף או מתמשך על מונח כזה או על כל מונח אחר, ואי כישלון חדשות קריפטו ישראל לטעון כל זכות או הוראה במסגרת הסכם זה לא יהווה ויתור על זכות או הוראה כאמור

על אף האמור לעיל, שום דבר בסעיף זה לא יגביל את זכותה של חדשות קריפטו ישראל לנקוט בהליכים נגדך בכל בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת, וגם נקיטת הליכים באף אחת או יותר משיפוטים לא תמנע נקיטת הליכים בשום תחום שיפוט אחר, בין אם במקביל או לא, במידה המותרת על פי חוק סמכות שיפוט אחרת כזו. אינך רשאי להעביר או להקצות את זכויותיך או חובותיך על פי הסכם זה לצד שלישי כלשהו ללא אישור מראש ובכתב של חדשות קריפטו ישראל

.חדשות קריפטו ישראל רשאית להקצות הסכם זה כולו או חלקו על פי שיקול דעתה